0
0 .

4.

Grand Line 3.0 ()

  KAPTA:  437 p.
   PO3H: 460 .

KNAUF 1,2 2.5 12,5

  KAPTA:  465.5 p.
   PO3H: 490 .

KNAUF 1,2 2.5 -9,5

  KAPTA:  446.5 p.
   PO3H: 470 .

KNAUF 1,2 2,5 12.5

  KAPTA:  636.5 p.
   PO3H: 670 .

KNAUF 1,22.7 12,5

  KAPTA:  548.15 p.
   PO3H: 577 .

KNAUF 1,23,0 12,5

  KAPTA:  608 p.
   PO3H: 640 .

KNAUF 1,22,5 12,5

  KAPTA:  579.5 p.
   PO3H: 610 .

KNAUF 1.23,0 12,5

  KAPTA:  731.5 p.
   PO3H: 770 .

KNAUF 1,22,5 9,5

  KAPTA:  568.1 p.
   PO3H: 598 .

3003008 - KD01A05M

  KAPTA:  53.2 p.
   PO3H: 56 .

6027(0,7270 )

  KAPTA:  20.9 p.
   PO3H: 22 .

(50)

  KAPTA:  182.4 p.
   PO3H: 192 .

farm2.png

30.000 - 3%
50.000 - 5%

200 000 , !


: , .

, . , .

. , .

-? .


farm.png

0
0 .